Onder Dak
KvK 04068604 | NL 76 RABO 0373 8559 90
06 - 21807081 | onderdakbeilen@gmail.com

Onder Dak Beilen (OD) (achtergrond info organisatie)

ONDER DAK BEILEN (vereniging Onder Dak Beilen)


Bestuur vereniging 

Vereniging Onder Dak Beilen, vereniging voor het sociale domein Beilen

Doel en verwezenlijking


De vereniging tracht haar doel te bereiken doorVermogen/geldmiddelen/garantie van de vereniging

Het vermogen wordt gevormd door: 


Stand van zaken per 01.03.2023

Lidmaatschap van of samenwerking met Onder Dak